Τα cookie μάς βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, αποδέχεστε την από μέρους μας χρήση των cookie.

Destinations:

guide

cities & villages
northern corfu

More

action:

for all

sea, mountain, road

Nature activities,
and experiments

More

Διαφημίστε:

στo altercorfu.com

διαφημιστικο banner,
επαγγελματικός κατάλογος

Τοποθέτηση στις προτάσεις,
Δημιουργία βιντεο

More

glorious past:

history & archaeology

museums, archaeology sites

influences cultures,
heritage

More
26 Σεπ
Τέσσερα προγράμματα χρηματοδότησης για τον τουρισμό, συνολικού προϋπολογισμού 217,5 εκ. ευρώ
Γράφτηκε από τον/την altercorfu.com
category: Ειδήσεις

Ένα βήμα πριν την δημοσίευση νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων μέσω του πλαισίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), είναι το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ορισμένα από αυτά αφορούν τον τουρισμό και στόχος είναι η δημιουργία επενδύσεων αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, σε διαμονή, εστίαση, τουριστικά γραφεία, δραστηριότητες και παροχή διαφόρων άλλων υπηρεσιών.

Εκτός από το νέο ΕΣΠΑ για τον τουρισμό, που αναπτύξαμε σε προηγούμενο άρθρο (δειτε εδώ), και που αφορά 120 εκ. ευρώ για καταλύματα, γραφεία και εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, αναμένονται άλλα 3 προγράμματα με τον συνολικό προϋπολογισμό που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο κλάδος του τουρισμού, να φτάνει τα 217,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στόχος τον προγραμμάτων εκτός από την ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων, είναι η ενίσχυση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και η ενίσχυση νέων και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών μμε για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

«Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση)»
Η συγκεκριμένη δράση, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, παρέχει χρηματοδοτικά κίνητρα για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, αλλα και ιδιωτική εκπαίδευση). Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών . Οι χρηματοδότηση στοχεύει σε 4 κατηγορίες:
- Την εξοικονόμηση ενέργειας
- Την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία
- Την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων
- Την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Ενίσχυση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων»
Η συγκεκριμένη δράση,, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, αφορά την υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, και θα χρηματοδοτηθούν
σχέδια που αφορούν σε:
- απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
- στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων
- κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των μελών της ΚοινΣΕπ).

«Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών μμε για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Η συγκεκριμένη δράση, προϋπολογισμού 22,5 εκατ. προβλέπει την ενίσχυση των συνεργατικών σχηματισμών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ενός σχεδίου δράσης δεν μπορεί να υπολείπεται των 100.000 ευρώ και να υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν νέοι και υφιστάμενοι συνεργατικοί σχηματισμοί που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ
- τουρισμός
- αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων,
- ενέργεια, περιβάλλον,
- τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ),
- Logistics,
- πολιτιστικές βιομηχανίες

Back to top